Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe ENISTO ("wij", "ons" of "onze") persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u onze website bezoekt of een aankoop doet via onze webshop.

Dit privacy statement (hierna "Privacyverklaring" genoemd) is van toepassing op onder andere (i) onze website www.enisto.com en (ii) alle (commerciële) relaties tussen ENISTO en haar klanten, prospects en zakenpartners.

ENISTO wenst te benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU-Verordening van 2016 betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de vrije beweging van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een account, het abonneren op de nieuwsbrief en/of de aankoop van producten van ENISTO impliceert uw expliciete goedkeuring (via het verstrekken van uw persoonlijke informatie of opt-in) van de Privacyverklaring en bijgevolg hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacyverklaring samen te lezen met de Algemene Voorwaarden van ENISTO.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen wij gegevens over de individuele webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar onze website hebben verwezen, en informatie over hoe u met onze website omgaat. Wij verwijzen naar deze automatisch verzamelde gegevens als "Apparaatinformatie".

Wij verzamelen Apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:

 • "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatie bevatten. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Daarnaast, wanneer u een aankoop doet of probeert te doen via onze website, verzamelen wij bepaalde gegevens van u, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsgegevens (inclusief creditcardinformatie, PayPal, enz.), e-mailadres en telefoonnummer. Wij verwijzen naar deze informatie als "Bestelinformatie".

Wanneer we in dit Privacybeleid spreken over "Persoonlijke gegevens", hebben we het zowel over Apparaatinformatie als Bestelinformatie.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken de Bestelinformatie die wij in het algemeen verzamelen om bestellingen die via de website zijn geplaatst, te vullen (inclusief het verwerken van uw betalingsgegevens, het regelen van de verzending en het verstrekken van facturen en/of orderbevestigingen). Bovendien gebruiken wij deze Bestelinformatie om:

 • Communiceren met u;
 • Onze bestellingen voor mogelijke risico's of fraude te beschermen; en
 • Wanneer in overeenstemming met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, bieden wij informatie of advertenties met betrekking tot onze producten of diensten.

Wij gebruiken de Apparaatinformatie die wij verzamelen om ons te helpen bij het screenen op mogelijke risico's en fraude (met name uw IP-adres) en meer in het algemeen om onze website te verbeteren en optimaliseren (bijvoorbeeld door te analyseren hoe klanten browsen en omgaan met de website en om het succes van onze marketing- en reclamecampagnes te beoordelen).

Delen van uw persoonlijke gegevens

We delen uw Persoonlijke Informatie met dienstverleners om ons te helpen onze diensten te leveren en onze contracten met u na te komen, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld:

 • We gebruiken Shopify om onze online winkel te hosten. U kunt meer lezen over hoe Shopify uw Persoonlijke Informatie gebruikt op hun website: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • We kunnen uw Persoonlijke Informatie delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettig verzoek om informatie dat we ontvangen, of om anderszins onze rechten te beschermen.
 • We zullen bepaalde Persoonlijke Informatie delen met derden om uw bestelling te verwerken (Zoals verzendpartners, merkpartners).

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) naar een ontvanger wiens woonplaats of maatschappelijke zetel zich bevindt in een land dat niet onder de adequaatheidsbeslissing valt die is vastgesteld door de Europese Commissie, wordt beheerst door de bepalingen van een gegevensoverdrachts overeenkomst, die (i) de standaard contractuele clausules bevat, zoals bedoeld in het 'Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EG)', of (ii) een ander mechanisme zoals bepaald in de privacywetgeving, of andere regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Advertenties

Uw Persoonlijke Informatie kan gebruikt worden om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

 • We gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Website gebruiken. U kunt meer lezen over hoe Google uw Persoonlijke Informatie gebruikt op hun website: https://policies.google.com/privacy?hl=en. U kunt zich ook afmelden voor Google Analytics via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • We delen informatie over uw gebruik van de Website, uw aankopen en uw interactie met onze advertenties op andere websites met onze advertentiepartners. We verzamelen en delen een deel van deze informatie rechtstreeks met onze advertentiepartners en in sommige gevallen via het gebruik van cookies of andere vergelijkbare technologieën (waarvoor u afhankelijk van uw locatie mogelijk toestemming geeft).

 Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kunt u de educatieve pagina van de Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties bij:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Bovendien kunt u zich afmelden voor sommige van deze diensten door het opt-out portaal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken: http://optout.aboutads.info/.

Wettelijke basis

Overeenkomstig de 'General Data Protection Regulation' (“GDPR”), als u inwoner bent van de 'European Economic Area' (“EEA”), verwerken wij uw persoonlijke informatie op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uw toestemming;
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Website;
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor onze legitieme belangen, die niet opwegen tegen uw fundamentele rechten en vrijheden.

Gegevensbewaring

Wanneer u een bestelling plaatst via de Website, zullen wij uw Persoonlijke Informatie bewaren voor onze administratie gedurende de periode die nodig is om het doel van het gebruik van de persoonsgegevens te bereiken, tenzij u ons vraagt deze informatie te verwijderen.

Automatische besluitvorming

Als u inwoner bent van de EEA, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering), wanneer die besluitvorming een juridisch effect op u heeft of anderszins aanzienlijke gevolgen voor u heeft.

Wij nemen niet deel aan volledig geautomatiseerde besluitvorming die een juridisch of anderszins aanzienlijk effect heeft op het gebruik van klantgegevens.

Onze verwerker Shopify maakt beperkt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om fraude te voorkomen die geen juridisch of anderszins aanzienlijk effect op u heeft.

Diensten die elementen van geautomatiseerde besluitvorming bevatten, zijn onder meer:

 • Tijdelijke denylist van IP-adressen die zijn gekoppeld aan herhaalde mislukte transacties. Deze denylist blijft een klein aantal uren bestaan.
 • Tijdelijke denylist van creditcards die zijn gekoppeld aan denylisted IP-adressen. Deze denylist blijft een klein aantal dagen bestaan.

Links van derden

De Website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u op een van deze links klikt, kunt u worden omgeleid naar een andere website of internetbron die informatie over u kan verzamelen via cookies of andere technologieën. ENISTO draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. U moet de privacyverklaringen van deze andere websites en internetbronnen raadplegen om te beoordelen of zij handelen in overeenstemming met de Privacywetgeving.

Uw rechten

Als u inwoner bent van de EEA, heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens
 • Recht op rectificatie, aanvulling of bijwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen ('recht om vergeten te worden'). (ENISTO wijst erop dat in dit verband bepaalde diensten niet langer toegankelijk zullen zijn en/of niet meer kunnen worden verstrekt als u bepaalde vereiste persoonlijke gegevens verwijdert of vraagt om verwijdering)
 • Recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen/oppositie te voeren tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Uw persoonlijke informatie wordt in eerste instantie verwerkt door Shopify in Ierland en wordt vervolgens buiten Europa overgedragen voor opslag en verdere verwerking, inclusief naar Canada en de Verenigde Staten. Voor meer informatie over hoe gegevensoverdrachten voldoen aan de AVG, zie de GDPR Whitepaper van Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld veranderingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, juridische of regelgevende redenen.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Contact

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via e-mail of per post met behulp van de hieronder verstrekte gegevens:

E-mail: contact@enisto.com

Adres: ENISTO, Kesseldallaan 12 bus 0303, 3010 Kessel-Lo, België

Laatst bijgewerkt: 12/10/2023

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit, of onze toezichthoudende autoriteit hier: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/